Cho thuê xe cẩu

Công ty TNHH Hoài Duyên An Khánh chuyên cho thuê xe cẩu chuyên dùng phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp. Với đội ngũ tài xế và công nhân lành nghề, xe cẩu, thiết bị được đầu đầu tư bải bản, chúng tôi tự tin đảm nhiệm các công việc nâng hạ chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao.

Lắp ráp kết cấu thép

/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_0964-yjtxn.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/dsc_8902-NG8vE.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_1104-Jq1Ov.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_0988-N0PQc.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/hgku3591-ABt2B.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_1005-uX6CB.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_0674-ZSOVz.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-RAP-KET-CAU-THEP/20200722/img_1006-SMNxL.jpg

Lắp đặt thiết bị

/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_1137-aZ0fz.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_1018-0XA2Y.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_1178-WZce8.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_1022-z6fLM.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_2207-LY7Gx.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/img_1099-CHVCB.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-THIET-BI/20200722/file-11-25-16-07-38-30-3ToXW.jpeg

Lắp đặt cấu kiện bê tông

/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-CAU-KIEN-BE-TONG/20200722/img_2405-vKZmU.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-CAU-KIEN-BE-TONG/20200722/img_1917-qXgrc.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-CAU-KIEN-BE-TONG/20200722/img_2460-HaGWV.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-CAU-KIEN-BE-TONG/20200722/img_1920-GIL9C.jpg
/Upload/Album/CHO-THUE-XE-CAU-LAP-DAT-CAU-KIEN-BE-TONG/20200722/img_2388-7nzZn.jpg